DSH Izolacje

Twój partner w programie Czyste powietrze

Co to jest program Czyste powietrze?

Program Czyste Powietrze jest rządowym programem, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez finansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację systemów grzewczych oraz izolację budynków, co pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw stałych w celu ogrzewania.

Program skierowany jest między innymi do właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz przedsiębiorstw, które chcą dokonać termomodernizacji swoich budynków. W ramach programu oferowane są dotacje i kredyty na izolację termiczną budynków.

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, co przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, należy spełnić pewne wymagania oraz przejść przez określony proces aplikacyjny. Wymagania te dotyczą między innymi rodzaju i wieku budynku, rodzaju instalacji cieplnej oraz dochodu wnioskodawcy.

Proces aplikacyjny składa się z kilku etapów, a jego szczegóły mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju i wielkości budynku, jak również od rodzaju i kosztu przedsięwzięcia.

W skrócie, proces aplikacyjny może wyglądać następująco:

  • Wypełnienie wniosku na platformie internetowej Programu Czyste Powietrze
  • Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i uzyskanie opinii wydanej przez uprawnionego audytora energetycznego lub certyfikatora budynków.
  • Wybór przedsiębiorcy, który wykona prace w budynku, oraz podpisanie z nim umowy na wykonanie prac.
  • Realizacja prac zgodnie z umową oraz przesłanie dokumentacji rozliczeniowej do instytucji zarządzającej programem.
  • Otrzymanie dofinansowania lub kredytu na realizację przedsięwzięcia.

Brzmi skomplikowanie? A może po prostu nie masz czasu na wypełnianie dokumentacji oraz pilnowanie terminów? Jako DSH Izolacje oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację budynku.

W ostatnim czasie poczyniliśmy kroki w kierunku uzyskania specjalizacji w kolejnej gałęzi związanej z termoizolacją budynków. Oferujemy kompleksową obsługę klientów w zakresie aplikowania i uzyskiwania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze. Oferujemy profesjonalną pomoc w każdym etapie procesu aplikacyjnego, począwszy od wypełnienia wniosku, poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego, aż po przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej. Nie musisz również szukać przedsiębiorcy, który wykona termomodernizację – ociepleniem zajmiemy się my!

Dzięki naszej pomocy zyskasz:

  • Pełne wsparcie w procesie aplikacyjnym.
  • Możliwość skorzystania z doświadczenia ekspertów w zakresie termomodernizacji.
  • Oszczędność czasu i wysiłku.
  • Szansę na uzyskanie dofinansowania w maksymalnej wysokości.
  • Pewnego wykonawcę robót termomodernizacyjnych.

PEŁNE WSPARCIE

DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

FINANSOWANIE Z PROGRAMU

PEWNY WYKONAWCA

Jesteś zainteresowany?

Zadzwoń do nas.